God ferie!

07–25.07.2014

Nye uferdige sider

01–08.07.2014

Tanken bak denne nettsiden er å etablere en akseptabel uferdighet. Internettsider er ikke som fikserte, trykte flater i en bok. Derfor trenger man egentlig ikke begrepet ‘ferdig’ på nettet.
Det fine med å aldri bli ferdig med et designprosjekt, er at man ikke trenger å bli så sikker i valgene sine, men isteden å kunne ta mange valg – og om de skulle vise seg å være feil eller upresise, så er det bare å gå tilbake og gjøre om.

Dette er ikke noe som er nytt for utforming av nettsider – det er en del av HTML-dokumenters natur å være redigérbare. Men ettersom det er en ganske klumpete prosess å redigere HTML-filer over FTP, så har jeg bygd et publiseringssystem som likner på et designverktøy (CAD = computer-aided design).

Her er noen av bestanddelene:

Front-end

Body (alpha) er et layout-, typografi- og grensesnittbibliotek for HTML5/CSS3/JavaScript. Det likner på Twitter Bootstrap, men har en grafisk designers og typografs perspektiv.

Back-end

Studio (beta) er et applikasjonsbibliotek for PHP 5.4+, som støtter blant annet REST, ETag caching, Middleware-arkitektur, osv.
Structure (alpha) er en forprosessor for HTML5, som foreløpig er implementert i PHP 5.4+ og Node.js.
php-storage (alpha) er et lagringsverktøy for PHP 5.4+. Det støtter MySQL og MongoDB.

(c) 2014 Marius Lundgård